Er du vår nye taktekker?

Vi søker etter taktekkere til snarlig oppstart og med ønskede kvalifikasjoner:

  • Fagbrev som taktekker. Relevant erfaring kan kompensere for fagbrev
  • Tekkeerfaring med PVC-folie og/eller ASFALT takbelegg, samt erfaring med rehabilitering og nytekking
  • Behersker norsk eller engelsk skriftlig og muntlig.
  • Førerkort klasse B/BE

Våre verdier

Overordnet mål for våre taktekkere er å sikre effektiv produksjon, sørge for fornøyde kunder og til enhver tid være en synlig rollemodell i forhold til HMS og Tak Vest AS sine verdier:

Engasjement – Samarbeid – Kvalitet – Ansvar

Har du spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med:

Eirik Hjørnevik
Tlf: 930 13 869
E-post: post@Tak-Vest.no


In English

Are you our new roofer?

We are looking for roofers with start-up as soon as possible with the following qualifications:

  • Certificate as a roofer. Relevant experience can compensate for a trade certificate.
  • Roofing experience with PVC-foil and/or ASPHALT roofing, as well as experience with rehabilitation and new roofing.
  • Fluent in Norwegian or English in writing and verbally
  • Driving license category B/BE

Our values

The overall goal for our roofers is to ensure efficient production, ensure satisfied customers and at all times be a visible role model in relation to HSE and Tak Vest AS’s values:

Commitment – Cooperation – Quality – Responsibility

If you have any questions regarding this vacancy, contact:

Eirik Hjørnevik
Tel: 930 13 869
Email: post@Tak-Vest.no